Politik for behandling af personoplysninger

Fortrolighed og persondata

Den dataansvarlige for behandlingen af oplysninger om kunden er Kagetid I/S. Kontaktoplysninger fremgår nedenfor.

Kagetid I/S behandler oplysninger om kunden, der kommer virksomheden til kendskab som led i bestillingen, fortroligt. Kagetid I/S opbevarer kundens oplysninger i overensstemmelse med god skik for datasikkerhed og i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Vi formidler, sælger eller udveksler aldrig kundeoplysninger til tredjepart med henblik på markedsføring, med mindre kunden har givet sit eksplicitte samtykke hertil.

Sådan behandler vi personoplysninger om kunden

Vi behandler kundens personoplysninger til følgende formål:

a)
Levering af vores ydelse: Vi indsamler og anvender personoplysninger i forbindelse med fremstilling og levering af varer bestilt af kunden. Vi indsamler og anvender også persondata i forbindelse med de selvbetjeningsløsninger, som kunden har adgang til på www.kagetid.dk. Behandlingen af kundens oplysninger til disse formål sker af hensyn til opfyldelse af aftalen med kunden, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
b)
Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med kunden på baggrund af dennes interesse- og fokusområder. Behandlingen af kundens oplysninger til brug for markedsføring sker i henhold til markedsføringslovens § 10, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke), og på baggrund af Kagetid I/S’ legitime forretningsmæssige interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
c)
Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved kundens brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside og til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Vi anvender cookies til dette formål, som sker i henhold til cookiebekendtgørelsens § 3.

Vi indsamler følgende oplysninger om kunden til ovennævnte formål:

a)
Levering af vores ydelse: Navn, adresse, e-mail og telefonnummer.
b)
Markedsføring: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer og købshistorik
c)
Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Online-identifikatorer såsom IP-adresser og cookies.

Varighed af behandlingen:

Vi behandler kundens oplysninger til de ovenfor angivne formål i følgende tidsrum:

a)
Levering af vores ydelse: Oplysninger om kunden, herunder ordredata opbevares i 1 år efter levering.
b)
Markedsføring: Oplysninger om kunden til brug for markedsføring opbevares i 1 efter levering. Hvis der er tale om oplysninger om kunden til brug for direkte markedsføring, som kræver samtykke, opbevares dokumentation for samtykket indtil 2 år efter samtykket sidst er anvendt.
c)
Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Oplysninger om kunden opbevares indtil 2 år efter registreringen.

Dine rettigheder:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Kagetid I/S. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Du har følgende rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen:

-
Ret til at se oplysninger (indsigtsret):
o
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
-
Ret til berigtigelse (rettelse)
o
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
-
Ret til sletning
o
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
-
Ret til begrænsning af behandling
o
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
-
Ret til indsigelse
o
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
-
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
o
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage til Datatilsynet:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt:

Hvis du ønsker at kontakte Kagetid I/S, kan du kontakte os på:
Kagetid I/S
Albuen 14
6000 Kolding
CVR-nr.: 39638126
E-mail: [email protected]
Tlf.:+45 2269 4015